ไหว้พระราหู 2567 หมอช้าง

ไหว้พระราหู 2567 หมอช้าง เสริมความเป็นสิริมงคล
สิ่งเลวร้ายเบาบางลง

พระราหู เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า ไหว้พระราหู 2567 หมอช้าง การบูชาพระราหู จะดลบันดาลประโยชน์ สามารถทำให้สิ่งเลวร้าย อาจจะเกิดขึ้นเบาบางลง และ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยทางเลขเฮง เราจะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จัก การไหว้พระราหู หรือ ไหว้พระราหู ที่ไหนดี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้น

คาถา วิธีไหว้พระราหู 2567

ไหว้ราหู 2567 หมอช้าง จุดเปลี่ยนแปลง ของดวงชะตา

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้กล่าวว่า วิธีไหว้ราหู 2567 จะอยู่กับความเชื่อ และ ความศรัทธาต่าง ๆ หากใครต้องการเสริมมงคล ควรไหว้เพื่อรับจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตา แต่ถ้าไม่สามารถไหว้ได้ ก็ตั้งจิตสวดมนต์เอาไว้ จะนำมาซึ่งโชคลาภ และ ความเป็นมงคลต่อชีวิต จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะชีวิตของคนเรา ต้องเจอดาวพระราหู อยู่บ่อยครั้งนั่นเอง

แนะนำวิธีการ ไหว้พระราหู 2567 หมอช้าง เป็นอย่างไรกัน

สำหรับการ วิธีไหว้พระราหู จะแนะนำวิธีการไหว้ โดยการเตรียมของ ไหว้ราหู ของดํา 8 อย่าง 2567 , การจัดโต๊ะบูชา รวมจนถึงผู้ไหว้ ควรหันหน้าไปทิศทางใด มาดูกันเลยดีกว่า

 • ของคาว

  ซุปไก่ , ไก่ดำ , ไข่เยี่ยวม้า
 • ของหวาน

  เฉาก๊วย , ถั่วดำ , ข้าวเหนียวดำ
 • เครื่องดื่ม

  กาแฟดำ , โอเลี้ยง , น้ำอัดลมสีดำ (8 หรือ 12 อย่าง)
 • การจัดโต๊ะ

  จัดโต๊ะไหว้บูชา บริเวณหน้าบ้านกลางแจ้ง โดยใช้ฤกษ์ไหว้บูชา เวลาประมาณ (02 : 24 น.) แต่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ ตามความสะดวก ผู้ไหว้ต้องหันหน้า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมกับเทียน และ ธูป ตามจำนวนของไหว้
ไหว้พระราหู 2567 หมอช้าง

คาถาบทสวดบูชา พระราหู 2567 หมอช้าง มีอะไรบ้าง

ไหว้พระราหู 2567 หมอช้าง สำหรับคาถาบทสวด บูชาไหว้พระราหู ให้ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยบทสวด ดังต่อไปนี้

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทรบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตังมะมะตัง วะติตัง เสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง

สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง

อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ

พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

ข้าแต่พระราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ 8 อย่าง ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัย และ อันตรายใด ๆ ขอให้ท่านประทานพร โชคลาภ ความร่ำรวย ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ

คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)

ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ขอบูชาพระราหูของดำ (8 หรือ 12 อย่าง)

ขอให้อิทธิพลของดาวราหู จงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า

ขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานโชคลาภ ความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

หมายเหตุ : สามารถอธิษฐานเรื่องอื่น ๆ ได้ตามปรารถนา

คาถาลาของไหว้

เมื่อธูปใกล้หมด ควรลาของไหว้ แล้วนำมารับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนนำมารับประทาน ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”

ไหว้ราหูวันไหนได้บ้าง 2567

 • 17 สิงหาคม 2567

  19.10 น.
 • 14 กันยายน 2567

  19.00 น.
 • 16 กันยายน 2567

  18.00 น.

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับการ ไหว้พระราหู 2567 หมอช้าง พร้อมเปิดเผยคำพยากรณ์ วิธีไหว้พระราหู การบูชาพระราหู จะช่วยทำให้ดลบันดาลประโยชน์ ปัดเป่าสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ให้เบาบางลง และ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในส่วนของการ ไหว้ราหู 2567 จะอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธาเท่านั้น หากใครต้องการเสริม ความเป็นสิริมงคล ควรไหว้เพื่อรับจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตา หรือ อยากรู้ว่า ไหว้ราหูวันไหนได้บ้าง 2567 ตามบทความดังกล่าว สามารถเข้ามาอ่าน บทความถัดไปได้ที่เว็บเลขเฮง