ฝันเห็นแขนขา บอกเหตุ ทำนายฝันแม่นยำจากหลายสำนัก

แขนขา

ฝันเห็นแขนขาของตนเองขาด ทำนายว่าจะมีให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุทางยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขับขี่ควรสวมหมวกกันน็อก และรอสัญญาณไฟ ควรระวังอย่าเข้าใกล้รถบรรทุก เพราะอาจโดนดูดเข้าใต้ท้องรถได้ นอกจากนี้ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ตามมาอีกด้วย

ฝันเห็นแขนขา หน้าที่การงาน

ทำนายว่า การงานที่ทำจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านงานนั้น ๆ เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้ หากงานที่ตนทำนั้นผิดพลาด นอกจากนี้ลองปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่ตนไว้ใจ ให้แนะนำเรื่องการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถหาทางออกของงานที่ทำจนสามารถทำได้สำเร็จลุล่วง

เลขมงคล 052,53,26,10

ฝันเห็นแขนขา ความรัก

ทำนายว่า จะมีเรื่องที่เข้ามาทำให้ความรักของทั้งสองนั้นต้องพลัดพรากจากกัน อาจเป็นเรื่องการได้รับมอบหมายให้ไปประจำการที่จังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะทหารและตำรวจ ควรหาเวลาอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุด และวางแผนชีวิตของตน เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

เลขมงคล 074,085

ฝันเห็นแขนขา การเงิน

ทำนายว่า เงินที่ได้ในแต่ละเดือนนั้น มีโอกาสที่จะถูกลดเงินเดือนลง เนื่องจากอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

เลขมงคล 456

ฝันเห็นแขนขา สรุปความคำทำนายฝัน จากคำทำนายที่กล่าวมาข้างต้น ยังอยู่ในช่วงที่ดวงยังไม่สู้ดีเท่าที่ควร หมั่นสั่งสมบุญบารมีโดยการปล่อยสัตว์ เพื่อให้เกิดบุญกุศลช่วยค้ำจุนให้จากหนักกลายเป็นเบา จนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับ