เซียมซีวัดอินทรวิหาร

เสี่ยงทายเซียมซี วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง (บางขุนพรหม)

วัดอินทรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดดั้งเดิมที่ทำขึ้นยุคกรุงศรีอยุธยา ช่วงปลายราวปี พุทธศักราช 2295 ราษฎรนิยมเรียกว่า “วัดไร่พริก” เนื่องจากเป็นวัดที่ปลูกอยู่ใกล้สวนผักของคนจีน ถัดมาแปลงชื่อเป็น “วัดบางขุนพระพรหม” ตามชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งมีขุนพระพรหมเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ถัดมาก็เลยถูกเรียกว่า “วัดอินทร์” หรือ “วัดอินทาราม” ตามนามของผู้แก้ไขฟื้นฟู ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้น ในยุคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กรุณาเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์เปลี่ยนแปลงนามวัด เพราะเหตุว่าชื่อเดิมไปพ้องกับวัดอินทราม ( ใต้ ) บางยี่เรือใต้ ( จังหวัดธนบุรี ) ก็เลยมีนามใหม่ว่า “วัดอินทรำไพหาร” และก็ยังคงใช้ชื่อนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้

วัดอินทรวิหาร สถาปนาเป็น พระอารามหลวงเมื่อไร

วัดนี้สร้างขึ้นในยุคอยุธยาช่วงท้ายราวๆ พุทธศักราช 2295 เดิมชื่อวัดบางขุนพรหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ เลื่อนฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2543 ก็เลยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัดอินทรวิหาร พระอารมหลวง”

เนื้อที่ของ วัดอินทรวิหาร

ปัจจุบันนี้วัดอินทรำไพหารมีพื้นที่ทั้งหมดทั้งปวง 21 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา โดยพื้นที่ทางทิศเหนือติดถนนหนทางกรุงเกษม ทิศใต้ติดถนนหนทางวิสุทธิกษัตริย์ ทิศตะวันออกติดถนนหนทางหัวหน้าซอกซอย 1 แล้วก็ทิศตะวันตกติดถนนสามเสน ทางแยกบางขุนพระพรหม

จุดเด่นของ วัดอินทรวิหาร

ซุ้มประตูปากทางเข้าวัดมี 3 ซุ้ม เป็นศิลป์ทรงไทย เรือนยอดกึ่งกลางเป็นรูปพระมหาบุรุษ มหาภิเนษกรมณ์ในฝั่งแม่น้ำอโนมา ทางขวาเป็นรูปพระอินทร์ ทางด้านซ้ายเป็นรูปพรหม สิ่งที่น่าดึงดูดข้างในวัดเป็นต้นว่า “พระพุทธศรีอริยเมตสามย” ซึ่งเป็นพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง 32 เมตร กว้าง 10 เมตร 24 นิ้ว ทำขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนยอดเกศาองค์หลวงพ่อโตใส่ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ข้างในโบสถ์ประดับประดาภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพประวัติบุคคลของสมเด็จพระพระพุฒาจารย์ (โต พระพรหมรังสี) ส่วนข้างล่างอุโบสถเป็นพิพิธภัณฑสถานของโบราณ ศาลาการเปรียญติดตั้งรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นอกจากนั้นยังมีมณฑปตั้งรอยรอยเท้าเลียนแบบ หอระฆังหลังคาทรงจัตุรมุข พระสังกัจจายน์ พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวร พิพิธภัณฑสถานที่โล่งแจ้ง ต้นโพธิ์ไทย โพธิ์ลังการวมทั้งโพธิ์ประเทศอินเดีย ซึ่งหาดูได้ยากในตอนนี้

เนื่องจากวัดถูกสร้างมานานผูกพันกับคนในพื้นที่บวกกับจุดเด่นของวัดอินทรวิหาร ที่มีสมเด็จโต จึงทำให้ เซียมซี วัดอินทรวิหาร มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นิยม ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.เลขเฮง.com

ผลทำนาย เซียมซีวัดอินทรวิหาร ( พระอารามหลวง )