คำทำนาย เซียมซีที่ 1 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดอินทรวิหาร

คำทำนาย เซียมซีใบที่ 1 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดอินทรวิหาร

ใบที่หนึ่งสมมาตรปรารถนา

ท่านทายว่ามีคนชุบอุปถัมภ์

หมายสิ่งใดในจิตที่คิดทำ

ว่าคงสำเร็จการประมาณมี

แต่ช้าช้าจึงจะสมอารมณ์ปอง

ทั้งพวกพ้องปรีเปรมเกษมศรี

จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกเดือนปี

ตามใบนี้ถามถึงโรคเศร้าโศกใด

จะเบาบางห่างหายไปพันกาย

คงสลายไม่แผ้วพานอย่าสงสัย

ถามถึงลูกหนี้พี่น้องที่จากไกล

คงจะได้พบกันไม่นานเลย

หรือถามหาลาภก็ดีเป็นที่ยิ่ง

ต้องประวิงไม่นานนะท่านเอ๋ย

ถามหาคู่ดีนักคอยชมเชย

จบภิเปรยใบนี้พอดีเอย.

(โชคกำลังดี ทำอะไรควรมีสติ)

ผลทำนาย เซียมซีวัดอินทรวิหาร ( พระอารามหลวง )