ฝันเห็นงูพิษ ทำนายฝัน ความสำเร็จด้านตัวเลข อยู่ใกล้แค่เอื้อม

งูพิษ

ฝันเห็นงูพิษ ให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกาย และอาการเจ็บป่วย เพราะจะยังไม่หายในตอนนี้ เรื่องอุบัติเหตุให้ระวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง หรือการทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในบ้านของตน เพราะยังไม่สู้ดีเท่าที่ควร นอกจากเรื่องอุบัติเหตุแล้ว เรื่องการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ในทุกด้าน ให้ระวังเป็นพิเศษ เรื่องหน้าที่การงาน ความรัก ตลอดจนเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรนั้น ฝันเห็นงูพิษ มีคำตอบ

ฝันเห็นงูพิษ หน้าที่การงาน

ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ช่างไฟ ช่างทำความสะอาดกระจก หน้าต่างตึกสูง และอาชีพที่ต้องใช้การโรยตัว ตลอดจนช่างก่อสร้าง เพราะอาจได้ไม่คุ้มเสีย และมีโอกาสบาดเจ็บถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้ มีสติทุกครั้งเมื่อกำลังปฏิบัติหน้าที่ อย่าประมาท ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองทั้งสิ้น

เลขมงคล 4,7,9

ฝันเห็นงูพิษ ความรัก

ความรักของคนโสด จะยังไม่สมหวังในตอนนี้ ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะพบกับรักครั้งใหม่ ทำหน้าที่ของตนเองแต่ละวันให้ดีที่สุด ทั้งนี้ควรระวังเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องความรักของเพื่อน เพราะเมื่อเขาคืนดีกันแล้ว ตนอาจกลายเป็นคนไร้ค่าในสายตาเพื่อน ที่มาขอความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ควรระวังเรื่องการไปเป็นมือที่สามโดยที่ตนไม่รู้ตัว เพราะอาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนของตน จนนำไปสู่การเลิกคบกันในที่สุด

เลขมงคล 67,66,56

ฝันเห็นงูพิษ การเงิน

เรื่องการเงินในช่วงนี้ จะเกิดการติดขัดและขัดสน หากจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจริง ๆ ควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนที่ตนรู้จัก แต่ต้องใช้คืนตามเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ตนนั้นเสียเครดิต เพราะเมื่อเกิดความขัดสนครั้งต่อไป ย่อมยากที่จะขอความช่วยเหลือได้

เลขมงคล 4,73,17

ฝันเห็นงูพิษ สรุปความคำทำนายฝัน จากคำทำนายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ควรระวังเรื่องหน้าที่การงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ เรื่องความรัก สุขภาพร่างกาย และการเงิน จะมีอุปสรรคเข้ามาในช่วงนี้ ให้ระวังไว้เป็นการดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเดือดร้อนแก่ตนเอง