คาถาขอเลขเด็ด

คาถาขอหวย คาถาขอ เลขเฮง-เลขเด็ด ไม่ว่าจงวดไหนก็ต้องสวดบูชาพุทธคุณเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเป็นใบเบิกทางให้ได้โชคลาภ ให้ได้มีความมั่งมี เลขเฮง.COM ขอนำเสนอ คาถาขอเลขเด็ด แก่เพื่อน ๆ สายมูนำไปสวดขอพรเป็นใบเบิกทางสายมูเสริมความเฮง ขั้นตอนการสวดมนต์ให้สวดมนต์ก่อนนอนตามปกติก่อน แล้วตามด้วยบทสวด คาถาขอเลขเด็ด เหล่านี้เพิ่มเข้าไปค่ะ

*โปรดใช้วิจารณญาณเนื่องจากเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล 

Play Video

วิธีสวด

ตั้งนะโม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ x3 จบ 
มะอะอุสีวังอุจุตตัง  พระอะระหันจุตติโลกัง  อิทังยะธิระสังฆังจุตติจุตติ  

เป็นคาถาขอเลขที่สวดแล้วจะทำให้ฝันแล้วมองเห็นเลขเด็ด ลายแทงไม่ว่าจะแบบกลับไปกลับมา กลับหน้ากลับหลังกันได้ตามความรู้สึกยึดมั่น อย่าลืมเตรียมกระดาษกับปากกาไว้จดข้างเตียงด้วยนะคะ เดี๋ยวจะตื่นมาแล้วลืม 

คาถาขอเลขเด็ด บท เสกเงินให้หวยเฮง

วิธีสวด

ตั้งนะโม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ x3 จบ 
มิเตพาหุ หะติ อุอากะสะ 

เป็นคาถาที่สวดแล้วสามารถเสกให้เงินที่จะนำไปซื้อหวยแล้วทำให้หวยเฮง โดยส่วนใหญ่มักจะนำเงินไว้ใต้หมอนที่นอนสวดมนต์ก่อนจะไปซื้อหวยเป็นเวลา 9 วัน

คาถาขอเลขเด็ด บท คาถาฤกษ์ดี

วิธีสวด

ตั้งนะโม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ x3 จบ 
นะ เอิกเกริก ฤกษ์เรางาม ยามเราดี พระ…… ( วันต่าง ๆ )
**ในช่องว่างที่เป็นเส้นประให้เติมวันของตนเองลงไป เช่น
นะ เอิกเกริก ฤกษ์เรางาม ยามเราดี พระอาทิตย์สวัสดี
เทวา ลาโภ นะโมพุทธายะ
เทวา ลาโภ นะโมพุทธายะ

เป็นคาถาฤกษ์ดีที่สวดแล้วเสริมฤกษ์งามยามดีให้มีสิริมงคลก่อนจะทำการต่าง ๆ อ้างอิงจากตำราพิชัยสงคราม

คาถาขอเลขเด็ด บท มหาลาภ

วิธีสวด

ตั้งนะโม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ x3 จบ 
มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี โชคลาภไหลมา นะชาลีติ

เป็นคาถามหาลาภที่สวดแล้วจะทำให้พื้นดวงดีขึ้นเปิดางนำโชคมหาลาภมาสู่ตนเอง

คาถาขอเลขเด็ด บท ทางในเพ่งเลขเฮง

วิธีสวด

ตั้งนะโม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ x3 จบ 
มะอะอุสีวัง อาจุตตัง พระอะระหัง จุตติ โลกะอิทัง ยะธิระ สังฆัง จุตติ จุตติ x5 จบ

เป็นคาถามหาลาภที่สวดแล้วจะทำให้พื้นดวงดีขึ้นเปิดทางนำโชคมหาลาภมาสู่ตนเอง

คาถาขอเลขเด็ด บท เสี่ยงโชค

วิธีสวด

ตั้งนะโม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ x3 จบ 
อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะสุวุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทังหุรู หุรู สวาหายะ

เป็นคาถาเสี่ยงโชคที่สวดแล้วจะทำให้การเสี่ยงโชคเป็นไปอย่างราบรื่น