ฝันเห็นขอทาน ทำนายฝัน ผู้นั้นจะหมดเคราะห์หมดทุกข์จริงหรือไม่ เลขนำโชค

ขอทาน

ฝันเห็นขอทานข้างถนน ทำนายว่าจะมีเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งคนรู้จักที่กำลังเดือดร้อนเข้ามาขอความช่วยเหลือ ความฝันที่เกิดขึ้น เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยากลำบากได้ตามกำลังความเหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เราเคยช่วยเหลือแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของตนซึ่งเป็นผู้ช่วย

ฝันเห็นขอทาน หน้าที่การงาน

ทำนายว่าจะได้เข้าไปช่วยงานในต่างองค์กรและต่างแผนกตามคำสั่งของนายจ้างและผู้บังคับบัญชาของตน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสองให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นและกลมเกลียวซึ่งกันและกัน

เลขมงคล 97

ฝันเห็นขอทาน ความรัก

ทำนายความรักในช่วงนี้ยังเป็นความรักที่เป็นอิสระต่อกัน คู่สามีภรรยาจะมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คนโสดที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปจะได้คู่รักในเร็ววัน

เลขมงคล 8,0,2,5

ฝันเห็นขอทาน การเงิน

ทำนายว่าจะมีโอกาสได้นำเงินเก็บบางส่วนไปทำกิจกรรมช่วยเหลือบรรดาคนยากจนในสถานที่ต่าง ๆ มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือบรรดาผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ช่วงนี้ยิ่งช่วยเหลือยิ่งเกิดบุญกุศลคอยหนุนให้ทำงานและทำธุรกิจค้าขายได้รุ่ง

เลขมงคล 3

ฝันเห็นขอทาน สรุปความคำทำนายฝัน ฝันเห็นขอทาน คำทำนายฝันที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและปานกลาง ช่วงนี้หมั่นทำบุญ เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิวิปัสสนา ที่สำคัญคือ ช่วยเหลือคนที่ลำบากยากเข็ญตามกำลังความสามารถของตน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบุญกุศลแก่ตนเองทั้งสิ้น